Katerória

  Földmérő / Geodéta - Földmérés árak

  Mennyibe kerülnek a földmérések? A földmérő vagy más néven geodéta, olyan szakember aki különböző mérési szolgáltatásokat végez. Alapmérések, birtokhatár felmérés és kitűzés, telekmegosztás és egyesítés, épületek, építmények kitűzése-feltüntetése, földfeletti és földalatti mérések és egyéb hasonló tevékenység. A földmérések ára kb. 50 000 - 85 000 Forint. Birtokhatár mérésének ára a szomszédok számától függ és kb. 55 000 - 75 000 Forintba kerül. Birtokhatár meghatározás kb. 50 000 Forintba kerül. Hasonló árakra lehet számítani telekmegosztás vagy egyesítés esetén is, de általában az ilyen mérések valamennyivel drágábbak kb. 60 000 Forint. Kisebb épület esetén mint pl. családi ház 70 000 Forint a mérés. Használati megosztás függ a nagyságtól és az esetleges jogi kérdések összetettségétől. Családi ház és a hozzá tartozó földterület használati megosztása 65 000 Forinttól kezdődik.

  Kire bízza a földmérést? Az alábbi adatlap kitöltésével, ajánlatot kérhet az Ön környékén dolgozó, megfelelő, értékelt és jogosultsággal rendelkező földmérőktől – díjmentesen és kötelezettség nélkül!

  Ajánlatkérés:
  Keresletküldés

  Telek-határ rendezés ára


  Klasszikus mérés és telek-határ meghatározás ára, 5 pontban. Telek-határ kitűzése a meglévő állapot felmérésével, előkészületi munkákkal és a telek-határ rendezési javaslat kidolgozásával. Minden további kitűzés és mérés külön megfizetésre kerül.

  11000.00 Ft/db

  Nagyon alacsony ár
  155000.00 Ft/db

  Közép ár
  200000.00 Ft/db

  Legmagasabb ár
  Kivitelező ajánlata

  Más árak a Földmérő, földmérés

  az Ön mennyisége

  mértékegység

  hozzávetőleges ár

  az Ön ára

  Geodéziai pontok megjelölése és kitűzése

  Építési pontok meghatározásának és kitűzésének ára, facölöpök elhelyezésével.


  db

  Ft/db

  Ft

  Az engedélyezéshez szükséges egyszerűsített geodéziai talajvizsgálat elvégzése építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által


  db

  Ft/db

  Ft

  Épület kitűzés

  Teljes épület kitűzés ára: épület, alaptest és később a falsíkok és falpillérek kitűzése magaslati alappontok és az épület tengely biztosításával. Az épület geodéziai kitűzés összhangban kell, hogy legyen a kiviteli tervben lévő utasításokkal és a meglévő projekt állapotával.


  db

  Ft/db

  Ft

  Közmű vezeték kitűzés

  Közmű vezeték kitűzési ára. Az összes közművezeték kitűzése és az ásások helyének kitűzése. A felügyelő jelenléte a munkálatok ideje alatt és adatszolgáltatása a földmunkák, építő- és szakipari munkák kivitelezőinek a munka elkezdése előtt. Számlánkénti költségek kiszámítása-kivitelezés és még 3% együttműködési munkadíj felszámolása.


  db

  Ft/db

  Ft
  hozzávetőleges ár
  Ft
  Kereslet beküldése >

  Hasznos volt Önnek a kalkulátor?

  Földmérő - Minden, amit tudni kell róla

  1. Geodézia és a földmérők - Mit érdemes tudni róluk?

  A földmérők olyan szakemberek, akik terepi méréseket végeznek, amelyek alapján geodéziai tanulmányok, tervek, rajzok készülnek. Ezért nélkülözhetetlenek az építőiparban, mezőgazdaságban, az erdészetben, a bányászatban és egyéb gazdasági tevékenységekben. A geodéziai rajzok képezik a tervezők munkájának alapját, amik nélkül nem léteznének épületek, települések, utak, vasutak vagy minden más mérnöki építmény. A tér kulcspontjainak meghatározásakor a földmérők hagyományos és korszerű mérőműszereket használnak, mint például GNSS eszközök, optikai eszközök (automatikus és mechanikus mérőállomások, digitális szintezők), lézeres mérő- és szintezőrendszerek, 3D szkennerek és LIDAR technológia (lézer alapú távérzékelés) és egyéb kapcsolódó berendezések és tartozékok 3D térmodellek készítéséhez.

  Földmérő
  A földmérő a terepi felmérések alapján geodéziai tervet készít

  A geodéziai szolgáltatások tehát igen széleskörű feladatokat foglalnak magukban, mint pl.: geodéziai előterjesztés kidolgozása, földhivatali-nyilvántartásba vétel, telekrendezés, telekhatárok kijelölése, kiegyenlítése, telekalakítás, birtokszabályozás, épület alatti telek nyilvántartásba vétele, ingatlan- és közműnyilvántartásba történő bejegyzés, közös tulajdon bejegyzése, drónfelvétel készítése és minden hasonló feladat. A geodéziai (földmérési) tevékenységet törvényi szinten a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szabályozza. 

  1.1. Földhivatal

  A Földhivatal feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása. Az adatok információkat tartalmaznak az ingatlanokról, az államhatárról, a területi egységekről, a házszámokról, valamint a térképészeti és topográfiai meghatározó tényezőkről.

  1.2. Geodéziai vállalkozások

  Geodéziai szolgáltatást csak olyan iroda, vállalkozás vagy szervezet végezhet, amely rendelkezik a földmérési és térinformatikai és az ingatlanügyi hatóság jóváhagyásával, és azok nyilvántartásában szerepel. A Földmérési és térképészeti tevékenységekről szóló törvény előírja, hogy földmérési munkát külön rendeletben meghatározott szakképzettséggel és a szakképzettséghez kapcsolódó földmérő igazolvány birtokában lehet végezni. Emellett vállalkozói szerződést kell kötni, amellyel megbízzuk a földmérőt és kötelezzük a rábízott feladatok ellátására, valamint minden szükséges műszaki és egyéb felszereléssel, szerszámmal, eszközzel rendelkezniük kell. A földmérő vállalkozás minden szolgáltatáshoz egy felelős földmérőt jelöl ki.

  2. Földmérő kiválasztása

  A jó földmérőnek mindenekelőtt megfelelő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel kell rendelkeznie, ismernie és szakszerűen kell kezelnie a geodéziai berendezéseket és műszereket, valamint kiváló jogszabályi ismeretekkel kell rendelkeznie. Ilyen szakértőket a Daibau.hu portálon találhat. Profiljaikon megtekintheti eddigi munkáikat, az ország mely területén tevékenykednek, különféle fotókat és nem utolsósorban a korábbi ügyfelek véleményét. Ha földmérő szolgáltatására van szüksége, néhány lépésben kitöltheti az űrlapot és ajánlatot kérhetünk. Az érdeklődő földmérő cégek válaszlevelükben ajánlatot tesznek, amelyeket összehasonlíthat, értékelhet, és kiválaszthatja a legjobbnak tartott szakembert, amelyet alkalmazni szeretne.

  3. Földmérői szolgáltatások

  A geodéziai szolgáltatások számos munkát foglalnak magukban, amelyek közül felsoroljuk és röviden bemutatjuk a legfontosabbakat:

  3.1. Geodéziai felmérés

  A geodéziai felmérés a hivatalos nyilvántartásokból származó adatok és a terepen végzett geodéziai mérésekből származó információk kombinációja. A terv általában meghatározott méretarányú, így az épületek 1:1000, míg a nagyobb mérnöki létesítmények 1:5000 méretarányúak. Egy ilyen geodéziai felmérés kidolgozott tervezési térkép alapján készül a későbbiekben a létesítmények építésének projektdokumentációja.

  3.2. Birtokhatár megállapítása

  Amikor ingatlanunk határai nincsenek egyértelműen és kétségtelenül meghatározva, a földmérő az, akihez a birtokhatár felmérés ügyében fordulunk. A birtokhatár felmérését a tulajdonos, az állami szerv vagy a helyi önkormányzat kérheti. A földmérő beszerzi a földhivatalból a szükséges adatokat, majd a terepen elvégzi a méréseket, és leolvassa a birtokhatár méreteit. A leolvasás valamennyi érintett tulajdonos jelenlétében történik. Ha minden tulajdonos egyetért a telekhatár megállapított méreteivel, akkor azt a felmérésben rögzítik, ha pedig nem, akkor a tulajdonosok által igényelt összes változatot lejegyzik a felmérésbe.

  A birtokhatár-vitát először szóbeli tárgyaláson, azaz közvetítéssel próbálják megoldani, és ha ez sikertelen, az ügyben az illetékes hatóság dönt. Ha az előzőekben említettek egyike sem szolgál kielégítő megoldással, az utolsó lehetőség a bírósági eljárás.

  3.3. Birtokhatár kitűzése

  A birtokhatár kitűzése annak pontos meghatározása geometriailag és számításilag, geodéziai mérések és a földhivatal adatai alapján. A kitűzés az összes szomszédos tulajdonos közös megegyezése alapján történik. A kitűzés végeztével a földmérő jegyzőkönyvet készít valamennyi tulajdonos és a geodéziai szerv számára.

  3.4. Telekalakítás

  A telekalakítás egyben a birtokhatárok megváltoztatásának folyamata is, vagyis a telkek összevonása vagy felosztása. Magát a folyamatot megelőzően pontosan meg kell határozni a határokat más, határterületi telkekhez viszonyítva. Az új határok és az újonnan kialakított telkek bekerülnek az ingatlan-nyilvántartásba.

  3.5. Telekösszevonás és újraelosztás

  Ez az eljárás nem más, mint a telkek megnagyobbításának folyamata, ahol a földmérő feladata először az összes telek összevonása, majd ismételt felosztása. Az új felosztásnak azonban hely és érték szempontjából is értelmesnek kell lennie, valamint minden tulajdonos elégedett kell, hogy legyen. Miután a földmérő elkészítette a vázrajzot, azt a földhivatal záradékolja és hitelesíti. Ezt követően a tulajdonosok az említett vázrajzzal, melyet aláírtak, illetve a többi szükséges dokumentummal, elvégezhetik az újonnan kialakított telkek bejegyzését a földhivatalban.

  3.6. Épület alap kitűzése

  A földmérő az épület alapjának kitűzéséről az illetékes közigazgatási szervet is tájékoztatja. Az épület alapjának kitűzését először csak hozzávetőlegesen végzik el, hogy meghatározzák az alapárok méreteit, majd magában az árokban történik a pontos jelölés. A kitűzéshez használt fakarókat, szögeket vagy festéket óvnunk kell a sérülésektől, illetve, vigyáznunk kell, nehogy elmozduljanak. Az építési munkák közelében lévő infrastrukturális elemek kitűzését is el kell végezni.

  3.7. Telekhatár megegyezéses kijelölése

  A szomszédos telkek tulajdonosai megegyezhetnek az őket elválasztó határ kiegyenlítésében, így például könnyebben használhatják mindkét birtokot. A telekhatár kiegyenlítése során a kisebb területet 500 m2-nél nagyobb mértékben nem szabad megváltoztatni.

  3.8. Ingatlan alatti földrészlet-nyilvántartási bejegyzése

  Az ingatlan-nyilvántartás tárgyát általánosságban az ingatlanok (a földterület és annak tartozékai - épület, növényzet) képezik. A hatályos jogszabályok szerint önálló ingatlanként tartható nyilván a földrészlet és az ingatlan is, ha az nem, vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona. A földmérő ilyen esetekben elvégezheti a földrészlet mérését, majd az adatokat rögzíti és az ingatlan-nyilvántartásba beviszi azokat. Az épület alatti földrészlet bejegyzését a tulajdonos, beruházó, használatbavételi jogosult vagy használó rendelheti el több tulajdonos épület esetében.

  3.9. Ingatlan-nyilvántartás

  Az ingatlan-nyilvántartás- Országos Építésügyi Nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások egyes típusaival kapcsolatban, mint például az épületek létesítése és elbontása, az ingatlanok megosztása és egyesítése vagy határvonaluk módosítása, a törvény a változás átvezetéséhez az okiraton túl változási vázrajz elkészítését is előírja. Az építkezések befejezését követően, 30 napon belül, a földmérő elkészíti az említett vázrajzot, majd földhivatal megvizsgálja, ellenőrzi, és záradékkal tanúsítja, hogy alkalmas az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre. Ehhez a bejegyzéshez geodéziai felmérés és használatbavételi engedély szükséges, illetve az építmény elkészültét be kell jelentenie. Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

  3.10. Közös tulajdon

  Több tulajdonosú épületekben a közös tulajdon megosztható. Ennek a legmegfelelőbb módja, ha erről használati megosztási megállapodást kötnek, és ily módon pontosan meghatározható az egyének tulajdonjoga, jogai és kötelezettségei az ingatlan egy bizonyos részét illetően. A földmérő használati megosztási vázrajzot készít, ezek az adatok pedig bekerülnek a megállapodásba. Ezt a vázrajzot minden társtulajdonos alá kell, hogy írjon, hogy egyetért annak tartalmával.  A használati megosztás nem kerül be az ingatlan-nyilvántartásba, csak a szerződés mellékleteként van rá szükség.

  3.11. Közműnyilvántartás

  A közműnyilvántartásban nyilvántartást vezetnek a légi- és földalatti vezetékekről a hozzájuk tartozó létesítményekkel és berendezésekkel, amelyekre jogszabályi építési és használati engedély beszerzési kötelezettség vonatkozik: víz-, csatorna-, fűtés-, gőz-, villany-, távközlési, olaj-, gáz- és csatornahálózatok. A közműnyilvántartás a földmérők által terepen rögzített adatok, valamint az állami szervek és egyéb szervezetek rendelkezésére álló dokumentáció alapján készül, amely aztán bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

  3.12. Drónnal történő földmérés

  Az egyik legújabb geodéziai szolgáltatás a drónos felmérés. A légi felvételek megkönnyítik az információgyűjtést a nehezen megközelíthető területekről; ezek alapján 3D-s modellek, majd később tervek, rajzok készülnek.

  Segítünk Önnek a befektetés felmérésében, költségek becslésében és a kivitelező kiválasztásában, Daibau.hu  Kivitelező ajánlata
  Legutóbbi projektek

  Változási vázrajz

  Szükségünk van egy földmérőre, mivel a jelenlegi térkép másolatán nem szerepel a meglévő melléképület. 92340 Ft Vége 153900 Ft

  ........

  Telkek kimérése

  5 telek kimérése lenne összesen, erre kellene ajánlat. 923400 Ft Vége 1539000 Ft

  ........

  kert bekerítése, vita nélkül.

  Szükség van egy földmérő szakemberre, mert a kertemet szeretném bekeríteni, ezért szeretném lemérni. 129276 Ft Vége 215460 Ft

  ........

  Kivitelező ajánlata

  Ár, Telek határ mérés és érték becslés, 800 m2
  Földmérő, földmérés, Cegléd

  110808 Ft Vége 184680 Ft

  Ár, épület utólagos feltüntetése, változási vázrajz, 2 szomszéd, 4906 m2 telek
  Földmérő, földmérés, Aranyosapáti

  166212 Ft Vége 277020 Ft

  Ár, Épület feltüntetés, engedélymentes méret
  Földmérő, földmérés, Inárcs

  92340 Ft Vége 153900 Ft

  Ár, Változási vázrajz földhivatalba juttatással, 490 m2
  Földmérő, földmérés, Hódmezővásárhely

  110808 Ft Vége 184680 Ft

  Ár, Telek földmérés, kb. 700 nm
  Földmérő, földmérés, Szeged

  110808 Ft Vége 184680 Ft

  Ár, Telekmegosztás, 5614 m²
  Földmérő, földmérés, Maroslele

  129276 Ft Vége 215460 Ft

  Ár, Telek kimérése vázrajz alapján, 75 x 15,7 m
  Földmérő, földmérés, Gyöngyös

  166212 Ft Vége 277020 Ft

  Ár, Telekmegosztás, 1306 m2
  Földmérő, földmérés, Dunakeszi

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Változási vázrajz készítése társasházi Alapító Okirat módosításához-árajánlat, 725 m2
  Földmérő, földmérés, Szeged

  254858.4 Ft Vége 424764 Ft

  Ár, Társasházzá alakítás, telek megosztás, 2 szomszéd 1562m2
  Földmérő, földmérés, Bodajk

  254858.4 Ft Vége 424764 Ft

  Ár, Geodéziai felmérés, 1025 m2
  Földmérő, földmérés, Kaposvár

  158824.8 Ft Vége 264708 Ft

  Ár, Lakóház bővítés feltüntetése, 2
  Földmérő, földmérés, Tát

  144050.4 Ft Vége 240084 Ft

  Ár, Közös ház és hozzá tartozó udvar megosztása-árajánlat,
  Földmérő, földmérés, Sárbogárd

  132969.6 Ft Vége 221616 Ft

  Ár, Vázrajzkészítés, 4 társtulajdonos 8800 m2
  Földmérő, földmérés, Nyúl

  96033.6 Ft Vége 160056 Ft

  Ár, Házépítés előtti telekhatár kijelölés, 2 közeli telek
  Földmérő, földmérés, Kismaros

  180986.4 Ft Vége 301644 Ft

  Ár, Telek határ meghatározása, 200 négy'szögöl
  Földmérő, földmérés, Kazincbarcika

  132969.6 Ft Vége 221616 Ft

  Ár, Telek határ kimérése, 2 szomszéd 3000m2
  Földmérő, földmérés, Tard

  158824.8 Ft Vége 264708 Ft

  Ár, Földterület megosztása, 2 szomszéd 5800m2
  Földmérő, földmérés, Zalakaros

  169905.6 Ft Vége 283176 Ft

  Ár, Telekhatár kitüzés, ca 1,5 Ha
  Földmérő, földmérés, Bócsa

  158824.8 Ft Vége 264708 Ft

  Ár, Telekhatár kitűzés-árajánlat, 950 m2 - 2 szomszéd, és 1200 m2 - kb 5 szomszéd
  Földmérő, földmérés, Mágocs

  144050.4 Ft Vége 240084 Ft

  Ár, Telekmegosztás, 1100 m2
  Földmérő, földmérés, Kazincbarcika

  236390.4 Ft Vége 393984 Ft

  Ár, Telek határ kimérése kerítéshez,
  Földmérő, földmérés, Maroslele

  155131.2 Ft Vége 258552 Ft

  Ár, Ingatlan felrajzolás,
  Földmérő, földmérés, Pusztavacs

  155131.2 Ft Vége 258552 Ft

  Ár, Telekhatár kimérése, Kérdéses telekhatár rész 100-150 méter
  Földmérő, földmérés, Sárvár

  151437.6 Ft Vége 252396 Ft

  Ár, Telekhatár kimérése,
  Földmérő, földmérés, Uraiújfalu

  118195.2 Ft Vége 196992 Ft

  Ár, Telekhatár kimérése, 2
  Földmérő, földmérés, Kenyeri

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Vázrajzi megosztás, 3000 m2
  Földmérő, földmérés, Kiskunfélegyháza

  236390.4 Ft Vége 393984 Ft

  Ár, Külterületi ház udvar összevonása szántóval -árajánlat, 900 m2 + 6300 m2
  Földmérő, földmérés, Bakonyszentlászló

  251164.8 Ft Vége 418608 Ft

  Ár, Földhivatali épület feltüntetés, 1043 m2 telek
  Földmérő, földmérés, Veresegyház

  177292.8 Ft Vége 295488 Ft

  Ár, Telekhatár kitüzés kerités epités miatt, HRSZ 83- Zics
  Földmérő, földmérés, Zics

  155131.2 Ft Vége 258552 Ft

  Ár, Telekkitűzés, 2680 m2
  Földmérő, földmérés, Vácrátót

  110808 Ft Vége 184680 Ft

  Ár, Árajánlat tanya elosztására, 6,7 hektár
  Földmérő, földmérés, Szentgál

  251164.8 Ft Vége 418608 Ft

  Ár, Alap kitűzése,
  Földmérő, földmérés, Tököl

  151437.6 Ft Vége 252396 Ft

  Ár, Árajánlat 1 oldal határ felmérésére, 3 pont
  Földmérő, földmérés, Mór

  118195.2 Ft Vége 196992 Ft

  Ár, Telekhatárkijelölés, 4 db
  Földmérő, földmérés, Nyíregyháza

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Telekhatár pontos meghatározása, 1000 m2
  Földmérő, földmérés, Kisbajcs

  184680 Ft Vége 307800 Ft  Lakberendezési ötletek

  Magazin - Friss lakberendezési ötletek és szakértői tanácsok otthona kialakításához.

  Földmérő, földmérés árlista

  Kérjen ajánlatot a cégektől, kötelezettség nélkül

  63+ céggel van együttműködésünk, a következő kategoriában Földmérő, földmérés
  Díjmentes szolgáltatások
  Jutalék nélkül
  Ajánlatkérés
  Használati feltételek I Adatvédelem I Tájékoztató a sütikről I Impresszum
  © 2024 Daibau.hu | Minden jog fenntartva!