Földmérő / Geodéta - Földmérés árak

Mennyibe kerülnek a földmérések? A földmérő vagy más néven geodéta, olyan szakember aki különböző mérési szolgáltatásokat végez. Alapmérések, birtokhatár felmérés és kitűzés, telekmegosztás és egyesítés, épületek, építmények kitűzése-feltüntetése, földfeletti és földalatti mérések és egyéb hasonló tevékenység. A földmérések ára kb. 50 000 - 85 000 Forint. Birtokhatár mérésének ára a szomszédok számától függ és kb. 55 000 - 75 000 Forintba kerül. Birtokhatár meghatározás kb. 50 000 Forintba kerül. Hasonló árakra lehet számítani telekmegosztás vagy egyesítés esetén is, de általában az ilyen mérések valamennyivel drágábbak kb. 60 000 Forint. Kisebb épület esetén mint pl. családi ház 70 000 Forint a mérés. Használati megosztás függ a nagyságtól és az esetleges jogi kérdések összetettségétől. Családi ház és a hozzá tartozó földterület használati megosztása 65 000 Forinttól kezdődik.

Kire bízza a földmérést? Az alábbi adatlap kitöltésével, ajánlatot kérhet az Ön környékén dolgozó, megfelelő, értékelt és jogosultsággal rendelkező földmérőktől – díjmentesen és kötelezettség nélkül!

Ajánlatkérés:
KERESLETKÜLDÉS

TELEK-HATÁR RENDEZÉS ÁRA


Klasszikus mérés és telek-határ meghatározás ára, 5 pontban. Telek-határ kitűzése a meglévő állapot felmérésével, előkészületi munkákkal és a telek-határ rendezési javaslat kidolgozásával. Minden további kitűzés és mérés külön megfizetésre kerül.

11000.00 Ft/db

NAGYON ALACSONY ÁR
Ft/db

KÖZÉP ÁR
200000.00 Ft/db

LEGMAGASABB ÁR
KIVITELEZŐ AJÁNLATA
Földmérő / Geodéta - Földmérés árak

MÁS ÁRAK A FÖLDMÉRŐ, FÖLDMÉRÉS

az Ön mennyisége

mértékegység

hozzávetőleges ár

az Ön ára

Geodéziai pontok megjelölése és kitűzése

Építési pontok meghatározásának és kitűzésének ára, facölöpök elhelyezésével.


Ft

Ft/db

db
kereslet>

Az engedélyezéshez szükséges egyszerűsített geodéziai talajvizsgálat elvégzése építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által


Ft

Ft/db

db
kereslet>

Közmű vezeték kitűzés

Közmű vezeték kitűzési ára. Az összes közművezeték kitűzése és az ásások helyének kitűzése. A felügyelő jelenléte a munkálatok ideje alatt és adatszolgáltatása a földmunkák, építő- és szakipari munkák kivitelezőinek a munka elkezdése előtt. Számlánkénti költségek kiszámítása-kivitelezés és még 3% együttműködési munkadíj felszámolása.


Ft

Ft/db

db
kereslet>

Épület kitűzés

Teljes épület kitűzés ára: épület, alaptest és később a falsíkok és falpillérek kitűzése magaslati alappontok és az épület tengely biztosításával. Az épület geodéziai kitűzés összhangban kell, hogy legyen a kiviteli tervben lévő utasításokkal és a meglévő projekt állapotával.


Ft

Ft/db

db
kereslet>
VÉGÖSSZEG
KERESLET BEKÜLDÉSE >

Hasznos volt Önnek a kalkulátor?

Lakberendezési ötletek

Magazin - Friss lakberendezési ötletek és szakértői tanácsok otthona kialakításához.

Földmérő - Minden, amit tudni kell róla

1. Geodézia és a földmérők - Mit érdemes tudni róluk?

A földmérők olyan szakemberek, akik terepi méréseket végeznek, amelyek alapján geodéziai tanulmányok, tervek, rajzok készülnek. Ezért nélkülözhetetlenek az építőiparban, mezőgazdaságban, az erdészetben, a bányászatban és egyéb gazdasági tevékenységekben. A geodéziai rajzok képezik a tervezők munkájának alapját, amik nélkül nem léteznének épületek, települések, utak, vasutak vagy minden más mérnöki építmény. A tér kulcspontjainak meghatározásakor a földmérők hagyományos és korszerű mérőműszereket használnak, mint például GNSS eszközök, optikai eszközök (automatikus és mechanikus mérőállomások, digitális szintezők), lézeres mérő- és szintezőrendszerek, 3D szkennerek és LIDAR technológia (lézer alapú távérzékelés) és egyéb kapcsolódó berendezések és tartozékok 3D térmodellek készítéséhez.

Földmérő
A földmérő a terepi felmérések alapján geodéziai tervet készít

A geodéziai szolgáltatások tehát igen széleskörű feladatokat foglalnak magukban, mint pl.: geodéziai előterjesztés kidolgozása, földhivatali-nyilvántartásba vétel, telekrendezés, telekhatárok kijelölése, kiegyenlítése, telekalakítás, birtokszabályozás, épület alatti telek nyilvántartásba vétele, ingatlan- és közműnyilvántartásba történő bejegyzés, közös tulajdon bejegyzése, drónfelvétel készítése és minden hasonló feladat. A geodéziai (földmérési) tevékenységet törvényi szinten a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szabályozza. 

1.1. Földhivatal

A Földhivatal feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása. Az adatok információkat tartalmaznak az ingatlanokról, az államhatárról, a területi egységekről, a házszámokról, valamint a térképészeti és topográfiai meghatározó tényezőkről.

1.2. Geodéziai vállalkozások

Geodéziai szolgáltatást csak olyan iroda, vállalkozás vagy szervezet végezhet, amely rendelkezik a földmérési és térinformatikai és az ingatlanügyi hatóság jóváhagyásával, és azok nyilvántartásában szerepel. A Földmérési és térképészeti tevékenységekről szóló törvény előírja, hogy földmérési munkát külön rendeletben meghatározott szakképzettséggel és a szakképzettséghez kapcsolódó földmérő igazolvány birtokában lehet végezni. Emellett vállalkozói szerződést kell kötni, amellyel megbízzuk a földmérőt és kötelezzük a rábízott feladatok ellátására, valamint minden szükséges műszaki és egyéb felszereléssel, szerszámmal, eszközzel rendelkezniük kell. A földmérő vállalkozás minden szolgáltatáshoz egy felelős földmérőt jelöl ki.

2. Földmérő kiválasztása

A jó földmérőnek mindenekelőtt megfelelő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel kell rendelkeznie, ismernie és szakszerűen kell kezelnie a geodéziai berendezéseket és műszereket, valamint kiváló jogszabályi ismeretekkel kell rendelkeznie. Ilyen szakértőket a Daibau.hu portálon találhat. Profiljaikon megtekintheti eddigi munkáikat, az ország mely területén tevékenykednek, különféle fotókat és nem utolsósorban a korábbi ügyfelek véleményét. Ha földmérő szolgáltatására van szüksége, néhány lépésben kitöltheti az űrlapot és ajánlatot kérhetünk. Az érdeklődő földmérő cégek válaszlevelükben ajánlatot tesznek, amelyeket összehasonlíthat, értékelhet, és kiválaszthatja a legjobbnak tartott szakembert, amelyet alkalmazni szeretne.

3. Földmérői szolgáltatások

A geodéziai szolgáltatások számos munkát foglalnak magukban, amelyek közül felsoroljuk és röviden bemutatjuk a legfontosabbakat:

3.1. Geodéziai felmérés

A geodéziai felmérés a hivatalos nyilvántartásokból származó adatok és a terepen végzett geodéziai mérésekből származó információk kombinációja. A terv általában meghatározott méretarányú, így az épületek 1:1000, míg a nagyobb mérnöki létesítmények 1:5000 méretarányúak. Egy ilyen geodéziai felmérés kidolgozott tervezési térkép alapján készül a későbbiekben a létesítmények építésének projektdokumentációja.

3.2. Birtokhatár megállapítása

Amikor ingatlanunk határai nincsenek egyértelműen és kétségtelenül meghatározva, a földmérő az, akihez a birtokhatár felmérés ügyében fordulunk. A birtokhatár felmérését a tulajdonos, az állami szerv vagy a helyi önkormányzat kérheti. A földmérő beszerzi a földhivatalból a szükséges adatokat, majd a terepen elvégzi a méréseket, és leolvassa a birtokhatár méreteit. A leolvasás valamennyi érintett tulajdonos jelenlétében történik. Ha minden tulajdonos egyetért a telekhatár megállapított méreteivel, akkor azt a felmérésben rögzítik, ha pedig nem, akkor a tulajdonosok által igényelt összes változatot lejegyzik a felmérésbe.

A birtokhatár-vitát először szóbeli tárgyaláson, azaz közvetítéssel próbálják megoldani, és ha ez sikertelen, az ügyben az illetékes hatóság dönt. Ha az előzőekben említettek egyike sem szolgál kielégítő megoldással, az utolsó lehetőség a bírósági eljárás.

3.3. Birtokhatár kitűzése

A birtokhatár kitűzése annak pontos meghatározása geometriailag és számításilag, geodéziai mérések és a földhivatal adatai alapján. A kitűzés az összes szomszédos tulajdonos közös megegyezése alapján történik. A kitűzés végeztével a földmérő jegyzőkönyvet készít valamennyi tulajdonos és a geodéziai szerv számára.

3.4. Telekalakítás

A telekalakítás egyben a birtokhatárok megváltoztatásának folyamata is, vagyis a telkek összevonása vagy felosztása. Magát a folyamatot megelőzően pontosan meg kell határozni a határokat más, határterületi telkekhez viszonyítva. Az új határok és az újonnan kialakított telkek bekerülnek az ingatlan-nyilvántartásba.

3.5. Telekösszevonás és újraelosztás

Ez az eljárás nem más, mint a telkek megnagyobbításának folyamata, ahol a földmérő feladata először az összes telek összevonása, majd ismételt felosztása. Az új felosztásnak azonban hely és érték szempontjából is értelmesnek kell lennie, valamint minden tulajdonos elégedett kell, hogy legyen. Miután a földmérő elkészítette a vázrajzot, azt a földhivatal záradékolja és hitelesíti. Ezt követően a tulajdonosok az említett vázrajzzal, melyet aláírtak, illetve a többi szükséges dokumentummal, elvégezhetik az újonnan kialakított telkek bejegyzését a földhivatalban.

3.6. Épület alap kitűzése

A földmérő az épület alapjának kitűzéséről az illetékes közigazgatási szervet is tájékoztatja. Az épület alapjának kitűzését először csak hozzávetőlegesen végzik el, hogy meghatározzák az alapárok méreteit, majd magában az árokban történik a pontos jelölés. A kitűzéshez használt fakarókat, szögeket vagy festéket óvnunk kell a sérülésektől, illetve, vigyáznunk kell, nehogy elmozduljanak. Az építési munkák közelében lévő infrastrukturális elemek kitűzését is el kell végezni.

3.7. Telekhatár megegyezéses kijelölése

A szomszédos telkek tulajdonosai megegyezhetnek az őket elválasztó határ kiegyenlítésében, így például könnyebben használhatják mindkét birtokot. A telekhatár kiegyenlítése során a kisebb területet 500 m2-nél nagyobb mértékben nem szabad megváltoztatni.

3.8. Ingatlan alatti földrészlet-nyilvántartási bejegyzése

Az ingatlan-nyilvántartás tárgyát általánosságban az ingatlanok (a földterület és annak tartozékai - épület, növényzet) képezik. A hatályos jogszabályok szerint önálló ingatlanként tartható nyilván a földrészlet és az ingatlan is, ha az nem, vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona. A földmérő ilyen esetekben elvégezheti a földrészlet mérését, majd az adatokat rögzíti és az ingatlan-nyilvántartásba beviszi azokat. Az épület alatti földrészlet bejegyzését a tulajdonos, beruházó, használatbavételi jogosult vagy használó rendelheti el több tulajdonos épület esetében.

3.9. Ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás- Országos Építésügyi Nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások egyes típusaival kapcsolatban, mint például az épületek létesítése és elbontása, az ingatlanok megosztása és egyesítése vagy határvonaluk módosítása, a törvény a változás átvezetéséhez az okiraton túl változási vázrajz elkészítését is előírja. Az építkezések befejezését követően, 30 napon belül, a földmérő elkészíti az említett vázrajzot, majd földhivatal megvizsgálja, ellenőrzi, és záradékkal tanúsítja, hogy alkalmas az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre. Ehhez a bejegyzéshez geodéziai felmérés és használatbavételi engedély szükséges, illetve az építmény elkészültét be kell jelentenie. Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

3.10. Közös tulajdon

Több tulajdonosú épületekben a közös tulajdon megosztható. Ennek a legmegfelelőbb módja, ha erről használati megosztási megállapodást kötnek, és ily módon pontosan meghatározható az egyének tulajdonjoga, jogai és kötelezettségei az ingatlan egy bizonyos részét illetően. A földmérő használati megosztási vázrajzot készít, ezek az adatok pedig bekerülnek a megállapodásba. Ezt a vázrajzot minden társtulajdonos alá kell, hogy írjon, hogy egyetért annak tartalmával.  A használati megosztás nem kerül be az ingatlan-nyilvántartásba, csak a szerződés mellékleteként van rá szükség.

3.11. Közműnyilvántartás

A közműnyilvántartásban nyilvántartást vezetnek a légi- és földalatti vezetékekről a hozzájuk tartozó létesítményekkel és berendezésekkel, amelyekre jogszabályi építési és használati engedély beszerzési kötelezettség vonatkozik: víz-, csatorna-, fűtés-, gőz-, villany-, távközlési, olaj-, gáz- és csatornahálózatok. A közműnyilvántartás a földmérők által terepen rögzített adatok, valamint az állami szervek és egyéb szervezetek rendelkezésére álló dokumentáció alapján készül, amely aztán bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

3.12. Drónnal történő földmérés

Az egyik legújabb geodéziai szolgáltatás a drónos felmérés. A légi felvételek megkönnyítik az információgyűjtést a nehezen megközelíthető területekről; ezek alapján 3D-s modellek, majd később tervek, rajzok készülnek.

SEGÍTÜNK ÖNNEK A BEFEKTETÉS FELMÉRÉSÉBEN, KÖLTSÉGEK BECSLÉSÉBEN ÉS A KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSÁBAN, DAIBAU.HUKERÍTÉS KIJELÖLÉSE

Szükség van kerítés és teljes telekhatár kijelölésére. 110808 410.4 Vége 184680 Ft


........

KITŰZÉSI HELYSZÍNRAJZ ELKÉSZÍTÉSE

Szükség van a telekhatárok tisztázására, EOV koordinátákat tartalmazó kitűzési helyszínrajz elkészítésére. 184680 410.4 Vége 307800 Ft


........

TELEKHATÁR KITŰZÉSE

Szükség van telekhatár kimérésre. Kerítést illetve egy könnyűszerkezetes garázst szeretnénk építeni, ehhez lenne szükségünk a pontos határra. 55404 410.4 Vége 92340 Ft


........

KIVITELEZŐ AJÁNLATA

ÁR, MEGOSZTÁSI VÁZRAJZ KÉSZÍTÉS , 9,9 HA TERÜLET MEGOSZTÁSA KÉT TELEKKÉ
Földmérő, földmérés, Nyíregyháza

147744 Ft Vége 246240 Ft

ÁR, ALAP KITŰZÉSE ÉS FELSZÍN VIZSGÁLATA AZ ALAPOZÁS VÉGÉIG, 100 M2
Földmérő, földmérés, Etyek

554040 Ft Vége 923400 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIJELÖLÉSE, 1 DARAB
Földmérő, földmérés, Baracska

73872 Ft Vége 123120 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KITŰZÉS, 950 M2 KB. 60 X 15 M
Földmérő, földmérés, Sárbogárd

36936 Ft Vége 61560 Ft

ÁR, ÉPÜLETFELTÜNTETÉS TÉRKÉPMÁSOLATON, 20 M2
Földmérő, földmérés, Ásványráró

184680 Ft Vége 307800 Ft

ÁR, FÖLDMÉRÉS ÉPÜLETFELTÜNTETÉSRŐL , 36 M2
Földmérő, földmérés, Budapest

73872 Ft Vége 123120 Ft

ÁR, TELEKHATÁR PONTOS KIJELÖLÉSE, KB.20-30 M HOSSZAN 70 CM-ES CSÍK
Földmérő, földmérés, Szentkirály

118564.56 Ft Vége 197607.6 Ft

ÁR, TELEK HATÁRPONTJAINAK ELLENŐRZÉSE, 1014 M2
Földmérő, földmérés, Hévízgyörk

196499.52 Ft Vége 327499.2 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIMÉRÉSE, 1 DB
Földmérő, földmérés, Révfülöp

184680 Ft Vége 307800 Ft

ÁR, VÁZRAJZ ELKÉSZÍTÉSE TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁSHOZ, 1420 M2
Földmérő, földmérés, Kecskemét

184680 Ft Vége 307800 Ft

ÁR, TELJESKÖRŰ FÖLDMÉRÉS TELEKÁTALAKÍTÁSHOZ, 1000 M2
Földmérő, földmérés, Cserhátszentiván

110808 Ft Vége 184680 Ft

ÁR, TELEKSZÉLESSÉG MÉRÉSE ÉS TELEKHATÁR KIJELÖLÉSE, KB.25 M2
Földmérő, földmérés, Zalaegerszeg

73872 Ft Vége 123120 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIJELÖLÉSE, 2877
Földmérő, földmérés, Kiskunfélegyháza

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, TANYA TERÜLET KITŰZÉSE, 6.000 NÉGYZETMÉTER
Földmérő, földmérés, Jászszentlászló

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, KITŰZÉSI VÁZRAJZ, FÖLDHIVATALI BENYÚJTÁS, 1000
Földmérő, földmérés, Piliscsaba

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, FÖLDMÉRÉS-KERÍTÉS HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA,
Földmérő, földmérés, Budapest

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIMÉRÉSE, TISZAVASVÁRIBAN, EGY 250 M2-ES ÜDÜLŐ TELKET SZERETNÉNK KIMÉRETNI.
Földmérő, földmérés, Tiszavasvári

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, GEODÉZIA ÉS TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLAT,
Földmérő, földmérés, Cegléd

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, FÖLDMÉRÉS, 6500
Földmérő, földmérés, Kisbér

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, CSARNOK PONTALAPJAINAK TENGELYES KITŰZÉSE, 1500M2 TERÜLETEN A PONTALAPOK TENGELYÉNEK KITŰZÉSE (25TENGELY, KB 50PONT)
Földmérő, földmérés, Nyírbátor

184680 Ft Vége 307800 Ft

ÁR, TELEK KIMÉRÉS, 1760M2
Földmérő, földmérés, Tata

44323.2 Ft Vége 73872 Ft

ÁR, TELEKHATÁR MEGÁLLAPÍTÁSA,
Földmérő, földmérés, Újszentiván

44323.2 Ft Vége 73872 Ft

ÁR, FÖLDTERÜLET KITŰZÉSE,
Földmérő, földmérés, Szigetvár

44323.2 Ft Vége 73872 Ft

ÁR, ALAP KITŰZÉS, 117NM
Földmérő, földmérés, Rákócziújfalu

44323.2 Ft Vége 73872 Ft

ÁR, ÉPÜLETFELTÜNTETÉS,
Földmérő, földmérés, Füzesabony

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIMÉRÉSE, VÍZVEZETÉK TERV, 1670NM
Földmérő, földmérés, Fülöpjakab

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIMÉRÉSE, 895 M2
Földmérő, földmérés, Meggyeskovácsi

92340 Ft Vége 153900 Ft

ÁR, HELYI TELEKHATÁR FELMÉRÉS/ JOGI TELEKHATÁR FELMÉRÉSE, 7792M2
Földmérő, földmérés, Pázmándfalu

55404 Ft Vége 92340 Ft

ÁR, ÉRTÉK BECSLÉS , TOBB KASZÁLÓ, ERDŐK, LAKÁS TELEKKEL, PARKOLÓ
Földmérő, földmérés, Záhony

184680 Ft Vége 307800 Ft

ÁR, TELEK HATÁR KITŰZÉSE, 200 M2
Földmérő, földmérés, Dunaújváros

36936 Ft Vége 61560 Ft

ÁR, FENNMARADÁSI ENGEDÉLYRE ÉS TÉRKÉPEN VALÓ FELTÜNTETÉSRE, 50 M2
Földmérő, földmérés, Makád

73872 Ft Vége 123120 Ft

ÁR, TELEKHATÁR HELYSZÍNI KIJELÖLÉS, 3500 NM
Földmérő, földmérés, Tiszakécske

184680 Ft Vége 307800 Ft

ÁR, GEODÉZIA FELMÉRÉS .DWG/.DFX FORMÁTUMBAN, 750 NM
Földmérő, földmérés, Aszód

132969.6 Ft Vége 221616 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIMÉRÉS, 672
Földmérő, földmérés, Újszentiván

73872 Ft Vége 123120 Ft

ÁR, TELEKHATÁR KIMÉRÉS KÜLTERÜLETEN, 1600M2
Földmérő, földmérés, Kápolnásnyék

369360 Ft Vége 615600 Ft

ÁR, ÉPÍTÉSI TERÜLET KIJELÖLÉSE, 21
Földmérő, földmérés, Dömös

73872 Ft Vége 123120 FtTovábbi befejezett projektek és árak megtekintése

Földmérő, földmérés ÁRLISTA

Kérjen ajánlatot a cégektől, kötelezettség nélkül

52+ CÉGGEL VAN EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK, A KÖVETKEZŐ KATEGORIÁBAN FÖLDMÉRŐ, FÖLDMÉRÉS
DÍJMENTES SZOLGÁLTATÁSOK
JUTALÉK NÉLKÜL
AJÁNLATKÉRÉS

JÓ KIVITELEZŐKET KERES A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉS TERÜLETÉN FÖLDMÉRŐ, FÖLDMÉRÉS?

© 2022 DaiBau.hu | Minden jog fenntartva!