Katerória

  Földmérő / Geodéta - Földmérés árak

  Mennyibe kerülnek a földmérések? A földmérő vagy más néven geodéta, olyan szakember aki különböző mérési szolgáltatásokat végez. Alapmérések, birtokhatár felmérés és kitűzés, telekmegosztás és egyesítés, épületek, építmények kitűzése-feltüntetése, földfeletti és földalatti mérések és egyéb hasonló tevékenység. A földmérések ára kb. 50 000 - 85 000 Forint. Birtokhatár mérésének ára a szomszédok számától függ és kb. 55 000 - 75 000 Forintba kerül. Birtokhatár meghatározás kb. 50 000 Forintba kerül. Hasonló árakra lehet számítani telekmegosztás vagy egyesítés esetén is, de általában az ilyen mérések valamennyivel drágábbak kb. 60 000 Forint. Kisebb épület esetén mint pl. családi ház 70 000 Forint a mérés. Használati megosztás függ a nagyságtól és az esetleges jogi kérdések összetettségétől. Családi ház és a hozzá tartozó földterület használati megosztása 65 000 Forinttól kezdődik.

  Kire bízza a földmérést? Az alábbi adatlap kitöltésével, ajánlatot kérhet az Ön környékén dolgozó, megfelelő, értékelt és jogosultsággal rendelkező földmérőktől – díjmentesen és kötelezettség nélkül!

  Ajánlatkérés:
  Keresletküldés

  Telek-határ rendezés ára


  Klasszikus mérés és telek-határ meghatározás ára, 5 pontban. Telek-határ kitűzése a meglévő állapot felmérésével, előkészületi munkákkal és a telek-határ rendezési javaslat kidolgozásával. Minden további kitűzés és mérés külön megfizetésre kerül.

  11000.00 Ft/db

  Nagyon alacsony ár
  Ft/db

  Közép ár
  200000.00 Ft/db

  Legmagasabb ár
  Kivitelező ajánlata

  Más árak a Földmérő, földmérés

  az Ön mennyisége

  mértékegység

  hozzávetőleges ár

  az Ön ára

  Geodéziai pontok megjelölése és kitűzése

  Építési pontok meghatározásának és kitűzésének ára, facölöpök elhelyezésével.


  db

  Ft/db

  Ft

  Az engedélyezéshez szükséges egyszerűsített geodéziai talajvizsgálat elvégzése építészeti-műszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által


  db

  Ft/db

  Ft

  Épület kitűzés

  Teljes épület kitűzés ára: épület, alaptest és később a falsíkok és falpillérek kitűzése magaslati alappontok és az épület tengely biztosításával. Az épület geodéziai kitűzés összhangban kell, hogy legyen a kiviteli tervben lévő utasításokkal és a meglévő projekt állapotával.


  db

  Ft/db

  Ft

  Közmű vezeték kitűzés

  Közmű vezeték kitűzési ára. Az összes közművezeték kitűzése és az ásások helyének kitűzése. A felügyelő jelenléte a munkálatok ideje alatt és adatszolgáltatása a földmunkák, építő- és szakipari munkák kivitelezőinek a munka elkezdése előtt. Számlánkénti költségek kiszámítása-kivitelezés és még 3% együttműködési munkadíj felszámolása.


  db

  Ft/db

  Ft
  Végösszeg
  Ft
  Kereslet beküldése >

  Hasznos volt Önnek a kalkulátor?

  Lakberendezési ötletek

  Magazin - Friss lakberendezési ötletek és szakértői tanácsok otthona kialakításához.

  Földmérő - Minden, amit tudni kell róla

  1. Geodézia és a földmérők - Mit érdemes tudni róluk?

  A földmérők olyan szakemberek, akik terepi méréseket végeznek, amelyek alapján geodéziai tanulmányok, tervek, rajzok készülnek. Ezért nélkülözhetetlenek az építőiparban, mezőgazdaságban, az erdészetben, a bányászatban és egyéb gazdasági tevékenységekben. A geodéziai rajzok képezik a tervezők munkájának alapját, amik nélkül nem léteznének épületek, települések, utak, vasutak vagy minden más mérnöki építmény. A tér kulcspontjainak meghatározásakor a földmérők hagyományos és korszerű mérőműszereket használnak, mint például GNSS eszközök, optikai eszközök (automatikus és mechanikus mérőállomások, digitális szintezők), lézeres mérő- és szintezőrendszerek, 3D szkennerek és LIDAR technológia (lézer alapú távérzékelés) és egyéb kapcsolódó berendezések és tartozékok 3D térmodellek készítéséhez.

  Földmérő
  A földmérő a terepi felmérések alapján geodéziai tervet készít

  A geodéziai szolgáltatások tehát igen széleskörű feladatokat foglalnak magukban, mint pl.: geodéziai előterjesztés kidolgozása, földhivatali-nyilvántartásba vétel, telekrendezés, telekhatárok kijelölése, kiegyenlítése, telekalakítás, birtokszabályozás, épület alatti telek nyilvántartásba vétele, ingatlan- és közműnyilvántartásba történő bejegyzés, közös tulajdon bejegyzése, drónfelvétel készítése és minden hasonló feladat. A geodéziai (földmérési) tevékenységet törvényi szinten a Földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szabályozza. 

  1.1. Földhivatal

  A Földhivatal feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása. Az adatok információkat tartalmaznak az ingatlanokról, az államhatárról, a területi egységekről, a házszámokról, valamint a térképészeti és topográfiai meghatározó tényezőkről.

  1.2. Geodéziai vállalkozások

  Geodéziai szolgáltatást csak olyan iroda, vállalkozás vagy szervezet végezhet, amely rendelkezik a földmérési és térinformatikai és az ingatlanügyi hatóság jóváhagyásával, és azok nyilvántartásában szerepel. A Földmérési és térképészeti tevékenységekről szóló törvény előírja, hogy földmérési munkát külön rendeletben meghatározott szakképzettséggel és a szakképzettséghez kapcsolódó földmérő igazolvány birtokában lehet végezni. Emellett vállalkozói szerződést kell kötni, amellyel megbízzuk a földmérőt és kötelezzük a rábízott feladatok ellátására, valamint minden szükséges műszaki és egyéb felszereléssel, szerszámmal, eszközzel rendelkezniük kell. A földmérő vállalkozás minden szolgáltatáshoz egy felelős földmérőt jelöl ki.

  2. Földmérő kiválasztása

  A jó földmérőnek mindenekelőtt megfelelő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel kell rendelkeznie, ismernie és szakszerűen kell kezelnie a geodéziai berendezéseket és műszereket, valamint kiváló jogszabályi ismeretekkel kell rendelkeznie. Ilyen szakértőket a Daibau.hu portálon találhat. Profiljaikon megtekintheti eddigi munkáikat, az ország mely területén tevékenykednek, különféle fotókat és nem utolsósorban a korábbi ügyfelek véleményét. Ha földmérő szolgáltatására van szüksége, néhány lépésben kitöltheti az űrlapot és ajánlatot kérhetünk. Az érdeklődő földmérő cégek válaszlevelükben ajánlatot tesznek, amelyeket összehasonlíthat, értékelhet, és kiválaszthatja a legjobbnak tartott szakembert, amelyet alkalmazni szeretne.

  3. Földmérői szolgáltatások

  A geodéziai szolgáltatások számos munkát foglalnak magukban, amelyek közül felsoroljuk és röviden bemutatjuk a legfontosabbakat:

  3.1. Geodéziai felmérés

  A geodéziai felmérés a hivatalos nyilvántartásokból származó adatok és a terepen végzett geodéziai mérésekből származó információk kombinációja. A terv általában meghatározott méretarányú, így az épületek 1:1000, míg a nagyobb mérnöki létesítmények 1:5000 méretarányúak. Egy ilyen geodéziai felmérés kidolgozott tervezési térkép alapján készül a későbbiekben a létesítmények építésének projektdokumentációja.

  3.2. Birtokhatár megállapítása

  Amikor ingatlanunk határai nincsenek egyértelműen és kétségtelenül meghatározva, a földmérő az, akihez a birtokhatár felmérés ügyében fordulunk. A birtokhatár felmérését a tulajdonos, az állami szerv vagy a helyi önkormányzat kérheti. A földmérő beszerzi a földhivatalból a szükséges adatokat, majd a terepen elvégzi a méréseket, és leolvassa a birtokhatár méreteit. A leolvasás valamennyi érintett tulajdonos jelenlétében történik. Ha minden tulajdonos egyetért a telekhatár megállapított méreteivel, akkor azt a felmérésben rögzítik, ha pedig nem, akkor a tulajdonosok által igényelt összes változatot lejegyzik a felmérésbe.

  A birtokhatár-vitát először szóbeli tárgyaláson, azaz közvetítéssel próbálják megoldani, és ha ez sikertelen, az ügyben az illetékes hatóság dönt. Ha az előzőekben említettek egyike sem szolgál kielégítő megoldással, az utolsó lehetőség a bírósági eljárás.

  3.3. Birtokhatár kitűzése

  A birtokhatár kitűzése annak pontos meghatározása geometriailag és számításilag, geodéziai mérések és a földhivatal adatai alapján. A kitűzés az összes szomszédos tulajdonos közös megegyezése alapján történik. A kitűzés végeztével a földmérő jegyzőkönyvet készít valamennyi tulajdonos és a geodéziai szerv számára.

  3.4. Telekalakítás

  A telekalakítás egyben a birtokhatárok megváltoztatásának folyamata is, vagyis a telkek összevonása vagy felosztása. Magát a folyamatot megelőzően pontosan meg kell határozni a határokat más, határterületi telkekhez viszonyítva. Az új határok és az újonnan kialakított telkek bekerülnek az ingatlan-nyilvántartásba.

  3.5. Telekösszevonás és újraelosztás

  Ez az eljárás nem más, mint a telkek megnagyobbításának folyamata, ahol a földmérő feladata először az összes telek összevonása, majd ismételt felosztása. Az új felosztásnak azonban hely és érték szempontjából is értelmesnek kell lennie, valamint minden tulajdonos elégedett kell, hogy legyen. Miután a földmérő elkészítette a vázrajzot, azt a földhivatal záradékolja és hitelesíti. Ezt követően a tulajdonosok az említett vázrajzzal, melyet aláírtak, illetve a többi szükséges dokumentummal, elvégezhetik az újonnan kialakított telkek bejegyzését a földhivatalban.

  3.6. Épület alap kitűzése

  A földmérő az épület alapjának kitűzéséről az illetékes közigazgatási szervet is tájékoztatja. Az épület alapjának kitűzését először csak hozzávetőlegesen végzik el, hogy meghatározzák az alapárok méreteit, majd magában az árokban történik a pontos jelölés. A kitűzéshez használt fakarókat, szögeket vagy festéket óvnunk kell a sérülésektől, illetve, vigyáznunk kell, nehogy elmozduljanak. Az építési munkák közelében lévő infrastrukturális elemek kitűzését is el kell végezni.

  3.7. Telekhatár megegyezéses kijelölése

  A szomszédos telkek tulajdonosai megegyezhetnek az őket elválasztó határ kiegyenlítésében, így például könnyebben használhatják mindkét birtokot. A telekhatár kiegyenlítése során a kisebb területet 500 m2-nél nagyobb mértékben nem szabad megváltoztatni.

  3.8. Ingatlan alatti földrészlet-nyilvántartási bejegyzése

  Az ingatlan-nyilvántartás tárgyát általánosságban az ingatlanok (a földterület és annak tartozékai - épület, növényzet) képezik. A hatályos jogszabályok szerint önálló ingatlanként tartható nyilván a földrészlet és az ingatlan is, ha az nem, vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona. A földmérő ilyen esetekben elvégezheti a földrészlet mérését, majd az adatokat rögzíti és az ingatlan-nyilvántartásba beviszi azokat. Az épület alatti földrészlet bejegyzését a tulajdonos, beruházó, használatbavételi jogosult vagy használó rendelheti el több tulajdonos épület esetében.

  3.9. Ingatlan-nyilvántartás

  Az ingatlan-nyilvántartás- Országos Építésügyi Nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások egyes típusaival kapcsolatban, mint például az épületek létesítése és elbontása, az ingatlanok megosztása és egyesítése vagy határvonaluk módosítása, a törvény a változás átvezetéséhez az okiraton túl változási vázrajz elkészítését is előírja. Az építkezések befejezését követően, 30 napon belül, a földmérő elkészíti az említett vázrajzot, majd földhivatal megvizsgálja, ellenőrzi, és záradékkal tanúsítja, hogy alkalmas az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre. Ehhez a bejegyzéshez geodéziai felmérés és használatbavételi engedély szükséges, illetve az építmény elkészültét be kell jelentenie. Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

  3.10. Közös tulajdon

  Több tulajdonosú épületekben a közös tulajdon megosztható. Ennek a legmegfelelőbb módja, ha erről használati megosztási megállapodást kötnek, és ily módon pontosan meghatározható az egyének tulajdonjoga, jogai és kötelezettségei az ingatlan egy bizonyos részét illetően. A földmérő használati megosztási vázrajzot készít, ezek az adatok pedig bekerülnek a megállapodásba. Ezt a vázrajzot minden társtulajdonos alá kell, hogy írjon, hogy egyetért annak tartalmával.  A használati megosztás nem kerül be az ingatlan-nyilvántartásba, csak a szerződés mellékleteként van rá szükség.

  3.11. Közműnyilvántartás

  A közműnyilvántartásban nyilvántartást vezetnek a légi- és földalatti vezetékekről a hozzájuk tartozó létesítményekkel és berendezésekkel, amelyekre jogszabályi építési és használati engedély beszerzési kötelezettség vonatkozik: víz-, csatorna-, fűtés-, gőz-, villany-, távközlési, olaj-, gáz- és csatornahálózatok. A közműnyilvántartás a földmérők által terepen rögzített adatok, valamint az állami szervek és egyéb szervezetek rendelkezésére álló dokumentáció alapján készül, amely aztán bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

  3.12. Drónnal történő földmérés

  Az egyik legújabb geodéziai szolgáltatás a drónos felmérés. A légi felvételek megkönnyítik az információgyűjtést a nehezen megközelíthető területekről; ezek alapján 3D-s modellek, majd később tervek, rajzok készülnek.

  Segítünk Önnek a befektetés felmérésében, költségek becslésében és a kivitelező kiválasztásában, Daibau.hu



  Kivitelező ajánlata
  Legutóbbi projektek

  Vázrajzkészítés

  Nyúl külterületén lévő telek vázrajzkészÍtésére van szükség . 96033.6 Ft Vége 160056 Ft

  ........

  Telekhatár kitüzés

  Telekhatár kitüzése 158824.8 Ft Vége 264708 Ft

  ........

  Telekhatár kimérése

  Szükség van telekhatárok kimérésére. 184680 Ft Vége 307800 Ft

  ........

  Kivitelező ajánlata





  Ár, Külterületi ház udvar összevonása szántóval -árajánlat, 900 m2 + 6300 m2
  Földmérő, földmérés, Bakonyszentlászló

  251164.8 Ft Vége 418608 Ft

  Ár, Földhivatali épület feltüntetés, 1043 m2 telek
  Földmérő, földmérés, Veresegyház

  177292.8 Ft Vége 295488 Ft

  Ár, Telekhatár kitüzés kerités epités miatt, HRSZ 83- Zics
  Földmérő, földmérés, Zics

  155131.2 Ft Vége 258552 Ft

  Ár, Telekkitűzés, 2680 m2
  Földmérő, földmérés, Vácrátót

  110808 Ft Vége 184680 Ft

  Ár, Árajánlat tanya elosztására, 6,7 hektár
  Földmérő, földmérés, Szentgál

  251164.8 Ft Vége 418608 Ft

  Ár, Alap kitűzése,
  Földmérő, földmérés, Tököl

  151437.6 Ft Vége 252396 Ft

  Ár, Árajánlat 1 oldal határ felmérésére, 3 pont
  Földmérő, földmérés, Mór

  118195.2 Ft Vége 196992 Ft

  Ár, Telekhatárkijelölés, 4 db
  Földmérő, földmérés, Nyíregyháza

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Telekhatár pontos meghatározása, 1000 m2
  Földmérő, földmérés, Kisbajcs

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Kerítés építés előtt telekhatár kimérése,
  Földmérő, földmérés, Parád

  118195.2 Ft Vége 196992 Ft

  Ár, Telekhatár kitűzése Ingatlannyilvántartás-/teljes ügyintézés, Telek kb 450 nm
  Földmérő, földmérés, Gárdony

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Telek átalakítása, felmérése, 420m2
  Földmérő, földmérés, Hernádnémeti

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Telekhatár pontos kimérése,
  Földmérő, földmérés, Kerekegyháza

  140356.8 Ft Vége 233928 Ft

  Ár, Telek határ kimérése, 1 telek
  Földmérő, földmérés, Acsalag

  118195.2 Ft Vége 196992 Ft

  Ár, Pontos telekhatárok mérése kerítés építés miatt, Kb. 2700 m2
  Földmérő, földmérés, Badacsonytördemic

  88646.4 Ft Vége 147744 Ft

  Ár, Föld mérés, 3000nm
  Földmérő, földmérés, Gulács

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Telek paramétereinek kijelölése-árajánlat, 25 x 9 m
  Földmérő, földmérés, Zalaegerszeg

  132969.6 Ft Vége 221616 Ft

  Ár, Épületfeltüntetési vázrajz, 27 m2
  Földmérő, földmérés, Győr

  81259.2 Ft Vége 135432 Ft

  Ár, Telekbontási eljáráshoz szükséges vázrajzok, 1900 m2
  Földmérő, földmérés, Pusztavacs

  554040 Ft Vége 923400 Ft

  Ár, Zárt kert terület kimérés, 1400 m2
  Földmérő, földmérés, Harkány

  118195.2 Ft Vége 196992 Ft

  Ár, Árajánlat kert részből eladásra szánt telekrész kimérésére, Kb. 1700 m2
  Földmérő, földmérés, Sárkeszi

  125582.4 Ft Vége 209304 Ft

  Ár, Árajánlat telekhatár kitűzésre, 1052 m2 telek
  Földmérő, földmérés, Budapest

  70178.4 Ft Vége 116964 Ft

  Ár, Telekhtár kimérése, 600 négyszögöl
  Földmérő, földmérés, Mezőszilas

  96033.6 Ft Vége 160056 Ft

  Ár, Telek határ kímérése, 2827 m2 terület
  Földmérő, földmérés, Ágasegyháza

  107114.4 Ft Vége 178524 Ft

  Ár, Telek sarokpont kitűzés, hrsz. 351
  Földmérő, földmérés, Zalacsány

  88646.4 Ft Vége 147744 Ft

  Ár, Telekhatár kitűzése- árajánlat, 1168 m2
  Földmérő, földmérés, Kisunyom

  59097.6 Ft Vége 98496 Ft

  Ár, Árajánlat telekhatár kimérésre de csak 2 oldalrol, 4497
  Földmérő, földmérés, Szőkéd

  51710.4 Ft Vége 86184 Ft

  Ár, Telekhatár kijelölés ,
  Földmérő, földmérés, Karmacs

  88646.4 Ft Vége 147744 Ft

  Ár, Telek földmérés ,
  Földmérő, földmérés, Miskolc

  0 Ft Vége 0 Ft

  Ár, Zártkerti ingatlan telekhatár kimérése, 1300 m2
  Földmérő, földmérés, Sárvár

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Telekhatár kimérése,
  Földmérő, földmérés, Ófehértó

  73872 Ft Vége 123120 Ft

  Ár, 2 telek egyesitése , 4660 m²
  Földmérő, földmérés, Milota

  254858.4 Ft Vége 424764 Ft

  Ár, Telekhatár megállapítása, 800 m2
  Földmérő, földmérés, Bicske

  92340 Ft Vége 153900 Ft

  Ár, Telek kimérése, 1745 m2
  Földmérő, földmérés, Zalaegerszeg

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Telekhatár kitűzés, 3956 m2
  Földmérő, földmérés, Bugyi

  184680 Ft Vége 307800 Ft

  Ár, Használati megosztási vázrajz elkészítése, 1080 m2-es
  Földmérő, földmérés, Törökbálint

  129276 Ft Vége 215460 Ft



  További befejezett projektek és árak megtekintése

  Földmérő, földmérés árlista

  Kérjen ajánlatot a cégektől, kötelezettség nélkül

  61+ céggel van együttműködésünk, a következő kategoriában Földmérő, földmérés
  Díjmentes szolgáltatások
  Jutalék nélkül
  Ajánlatkérés
  Használati feltételek I Adatvédelem I Tájékoztató a sütikről I Impresszum
  © 2023 Daibau.hu | Minden jog fenntartva!